fbpx

Podróż z medyczną marihuaną w Europie

Zbliżające się wiosna i lato przypominają o planowaniu wakacji i podróży.Przemieszczanie się z medycznymi konopiami po kraju nie wymaga dodatkowych procedur. Dla pacjentów korzystających z medycznej marihuany, wyjazd za granicę może być jednak problematyczny. W artykule omówimy, jak powinno wyglądać podróżowanie z medyczną marihuaną i jakie dokumenty są potrzebne do przekroczenia granicy. 

Jak zaplanować podróż podczas terapii medyczną marihuaną ?

Planując podróż zagraniczną z medyczną marihuaną, należy pamiętać o konieczności załatwienia dodatkowych formalności. Procedura jest czasochłonna i wymaga planowania z wyprzedzeniem. Bezpieczne podróżowanie z suszem konopnym po kraju wymaga posiadania wydrukowanej recepty, faktury imiennej potwierdzającej zakup leku, zaświadczenia o leczeniu oraz opakowania aptecznego. Jeśli planujesz podróż z medyczną marihuaną poza krajem, potrzebujesz dodatkowego dokumentu, a procedura uzyskania go może potrwać ponad 14 dni. W przypadku kierunków poza Unią Europejską, takich jak Wielka Brytania, nie ma konieczności uzyskania podpisu lekarza, co wpływa na czas oczekiwania na dokumenty. Warto więc zabrać się za formalności odpowiednio wcześniej, aby uniknąć kłopotów.

Jakich dokumentów potrzebuję aby podróżować z medyczną marihuaną ?

Podróżowanie z medyczną marihuaną poza granice Polski wymaga posiadania odpowiednich dokumentów. Jest to wydrukowana recepta na lek, faktura imienna potwierdzająca zakup, urzędowo poświadczone dokumenty wywozu leku i leku w opakowaniu aptecznym.

Wymagany jest osobny dokument wywozu medycznej marihuany na każde 30 dni trwania podróży. Każdy lek wymaga osobnego dokumentu, co oznacza, że w przypadku brania dwóch leków przez ponad miesiąc, potrzebne będą cztery dokumenty wywozu.

Stronie Krajowej Administracji Skarbowej informuje nas, że :

“Zaświadczenie to jest wydawane albo uwierzytelniane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zamierzają udać się do innego państwa obszaru Schengen w okresie, w którym zgodnie z receptą lekarską muszą zażywać środki odurzające lub substancje psychotropowe. Maksymalny okres ważności zaświadczenia wynosi 30 dni.“

 Aby uzyskać poświadczony dokument wywozu, potrzebne jest aktualne zaświadczenie o leczeniu, które składa się razem z wnioskiem w odpowiednim urzędzie.

Jak uzyskać dokument przewozu medycznej marihuany ?

Przed wyjazdem z medyczną marihuaną, należy zgłosić się do kliniki, w której odbywamy leczenie. Poza wystawieniem recepty Rpw. na susz konopny przeznaczony dla pacjenta lekarz na czas podróży musi wystawić odpowiednie zaświadczenie. 

Jest to Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających, lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze. Zostało ono przewidziane w art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen do celów przewożenia środków odurzających i substancji psychotropowych i którego wzór został określony również w polskim rozporządzeniu[3]. 

Wypełnione przez lekarza zaświadczenie należy złożyć w dwóch egzemplarzach do właściwego wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego do uwierzytelnienia, wraz z kopią recepty. Można złożyć dokument osobiście w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym lub przesłać go pocztą.

Należy to zrobić co najmniej 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Polski, ponieważ dokument umożliwiający wywóz wydaje się na czas nie dłuższy niż 30 dni, a każdy lek wymaga osobnego dokumentu wywozu.

Podróżowanie z medyczną marihuaną w krajach UE

W zgodzie z przepisami art. 75 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, pacjent w trakcie leczenia medyczną marihuaną może przewozić odpowiednią ilość leku na tereny państw strefy Schengen, zakupionych na podstawie recepty Rpw wystawionej przez lekarza. Warunkiem jest posiadanie stosownego zaświadczenia w przypadku kontroli.

Należy pamiętać jednak, że medyczna marihuana jest nielegalna w takich krajach, jak:

 • Albania
 • Białorus
 • Bośnia i Hercegowina
 • Rosja
 • Serbia
 • Słowacja

W wielu krajach nawet substancja CBD, która nie wykazuje działania psychoaktywnego, jest zabroniona lub dozwolona jedynie w określonych stężeniach.

Podróżowanie z medyczną marihuaną poza kraje UE

Przy przewożeniu medycznej marihuany poza Strefę Schengen należy liczyć się z konkretnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi leku w kraju docelowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przewozu substancji psychoaktywnych w celach leczniczych do państw spoza strefy Schengen, konieczne jest skontaktowanie się z ambasadą danego kraju. Uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące możliwości przewozu leku .

Nie można zabrać leku do państw takich jak:

 • Algieria
 • Arabia Saudyjska
 • Bahrajn 
 • Egipt
 • Irak
 • Jemen
 • Jordania
 • Katar
 • Kuwejt 
 • Liban
 • Libia 
 • Maroko
 • Mauretania
 • Sahara Zachodnia
 • Oman
 • Palestyna
 • Sudan
 • Syria
 • Tunezja
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Podsumowując

 • Trzeba posiadać osobne zaświadczenie na każdy wywożony lek, ważne przez 30 dni od daty wystawienia.
 • W przypadku dłuższych podróży potrzebne są kolejne zaświadczenia.
 • Podczas wyjazdu można mieć przy sobie ilość suszu wynikającą z dawki dziennej pomnożonej przez ilość dni pobytu.
 • Oczekiwanie na dokumenty przygotowywane przez nas trwa zwykle 7-10 dni roboczych, a na potwierdzenie dokumentu wywozu co najmniej 3 dni robocze.
 • Receptę na marihuanę można wydrukować z IKP (Internetowe Konto Pacjenta) na stronie www.pacjent.gov.pl, jeśli nie posiada się wydrukowanej kopii.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *