fbpx
Grafika przedstawia różnorodne produkty medyczne, w tym brązową butelkę ze szkła z białą nakrętką, blistry z tabletkami, białą butelkę z niebieską etykietą, mały biały słoik, lekarstwo w płynie w butelce z zakraplaczem oraz pojedyncze kapsułki i tabletki umieszczone przed opakowaniami.

Stosowanie leków podczas terapii medyczną marihuaną – co trzeba wiedzieć?

Stosowanie leków w czasie terapii medycznej z wykorzystaniem marihuany może wymagać szczególnej uwagi, ponieważ niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z kannabinoidami, substancjami czynnymi w marihuanie, co może wpłynąć na ich skuteczność lub skutki uboczne.

Interakcja medycznej marihuany z innymi lekami 

Podczas terapii medycznej z wykorzystaniem kannabinoidów, istnieje możliwość interakcji z innymi przyjmowanymi lekami i substancjami, co może mieć pozytywne lub negatywne skutki. Aby uniknąć nieprzewidywalnych i niebezpiecznych skutków, należy przyjmować kannabinoidy odpowiedzialnie, pod kontrolą specjalisty. 

Należy pamiętać, że kannabinoidy mogą wykazywać synergistyczny efekt, co oznacza, że działanie dwóch lub więcej leków może być potęgowane. Należy również zachować ostrożność, gdy łączy się preparaty konopne z lekami, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy, takimi jak barbiturany, benzodiazepiny, leki uspokajające, nasenne, przeciwpadaczkowe i przeciwdepresyjne. W przypadku braku odpowiedniej wiedzy na temat stosowania kannabinoidów, ryzykuje się zdrowiem lub nawet życiem.

Wpływ leków na działanie kannabinoidów

Kannabinoidy mogą wykazywać zróżnicowane działanie zależnie od innych przyjmowanych leków, które mogą wzmocnić lub osłabić działanie kannabinoidów. Niektóre leki, takie jak fenobarbital, ryfabutyna, prymidon i ziele dziurawca zwyczajnego, mogą zmniejszyć biodostępność THC w organizmie, skracając czas działania kannabinoidów.

Współpraca kannabinoidów z innymi substancjami może być wykorzystana przez specjalistów w prowadzeniu terapii nieuleczalnych chorób. Kannabinoidy mogą wpływać na działanie niektórych substancji, które samodzielnie nie wykazują żadnego działania.

Jednakże, każde połączenie produktów na bazie konopi z innymi substancjami powinno być dokładnie omówione ze specjalistą. Dobór odpowiednich leków i dawek oraz ścisła kontrola lekarska jest kluczowa dla bezpieczeństwa i skuteczności terapii.

Leki wzmacniające działanie THC

Istnieją pewne leki, które mogą zwiększyć działanie THC, czyli substancji psychoaktywnej znajdującej się w marihuanie. Przykłady takich leków to :

 • Leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna)
 • Inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol)
 • Cymetydyna
 • Antybiotyki Makrolidy ( np. klarytromycyna, azytromycyna)
 • Leki przeciwgrzybicze (np. itrakonazol, flukonazol, ketokonazol)
 • Antagoniści wapnia (np. diltiazem, werapamil)
 • Inhibitory proteazy HIV (np. rytonavir)
 • Amiodaron
 • Izoniazyd

Biorą udział w metabolizowaniu THC. Poprzez hamowanie aktywności tych enzymów, inhibitory cytochromu mogą prowadzić do zmniejszonego rozkładu THC w organizmie, co z kolei może zwiększyć stężenie THC we krwi i wzmocnić jego działanie psychoaktywne.

Leki osłabiające działanie THC 

Istnieją również pewne leki, które mogą osłabić działanie THC występującej w marihuanie. Przykłady takich leków to : 

 • Ryfampicyna
 • Karbamazepina
 • Fenobrbital
 • Fenytoina
 • Prymidon
 • Ryfabutyna
 • Dziurawiec zwyczajny

Są to leki, które zwiększają metabolizm THC w organizmie. Poprzez zwiększenie aktywności tych enzymów, przyspieszają rozkład THC w organizmie, co może zmniejszyć osłabić jego działanie.

W przypadku, gdy pacjent przyjmuje już inne leki, przed rozpoczęciem terapii medycznej z wykorzystaniem marihuany, należy koniecznie skonsultować się z lekarzem, aby uniknąć niepożądanych interakcji. Niektóre leki mogą wpływać na metabolizm kannabinoidów w organizmie, co może wpłynąć na ich działanie. W szczególności, należy zachować ostrożność podczas stosowania leków, które oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy.