fbpx
Alt Text: "Ilustracja przedstawiająca osobę stojącą obok walizki i trzymającą smartfon z ekranem pokazującym aplikację do rezerwacji lotów, paszport i samolot w tle.

Wakacje poza UE. Medyczna marihuana w Tajlandii, Turcji, Egipcie, USA, na Kubie i Japonii.

Jeśli planujesz podróż z medyczną marihuaną poza granice UE, ważne jest, aby upewnić się, że kraj docelowy akceptuje medyczną marihuanę. Upewnij się, że masz odpowiednie dokumenty, które poświadczają legalność przewożonych leków. W niektórych krajach, takich jak Kanada czy niektóre stany w USA, marihuana medyczna jest legalna i akceptowana, ale wymagane są odpowiednie dokumenty i pozwolenia.

Marihuana medyczna w Tajlandii

Od 2018 roku medyczna marihuana była już legalna w Tajlandii, co oznacza, że z niej można było legalnie korzystać. Jednakże, stosowanie medycznej marihuany było dozwolone tylko wtedy, gdy stan zdrowia pacjenta wskazywał na jej stosowanie w celach terapeutycznych. W takim przypadku, konieczna była recepta i zakup preparatu w aptece, a ta regulacja dotyczyła jedynie obywateli kraju.

W styczniu 2022 roku rząd Tajlandii zdecydował o usunięciu marihuany z listy narkotyków, co oznacza legalizację jej rekreacyjnego użytku w kraju. Dodatkowo, wraz z tą decyzją zezwolono na produkcję różnego rodzaju żywności i kosmetyków z zawartością konopi indyjskich.

Nie można podróżować z marihuaną medyczną do Tajlandii bez uprzedniego uzyskania specjalnego pozwolenia. Tajlandia legalizowała jedynie marihuanę do celów rekreacyjnych, ale wciąż stosuje restrykcyjne przepisy wobec medycznej marihuany. W przypadku medycznej marihuany należy skontaktować się z Ambasadą Tajlandii w Warszawie i uzyskać pozwolenie oraz zaznajomić się z lokalnymi przepisami.

Podróżowanie do Turcji z konopiami medycznymi

W Turcji od 2016 roku legalne są konopie do użytku medycznego. Jednak, aby uzyskać dostęp do leków konopnych, tureccy pacjenci muszą posiadać receptę. Leki konopne są kontrolowane przez państwo, podobnie jak inne narkotyki, np. morfina. Tylko lekarze uprawnieni do przepisywania narkotyków, mogą przepisywać leki na bazie konopi.

Lekarze zazwyczaj przepisują konopie indyjskie dopiero po wypróbowaniu innych metod leczenia bez powodzenia. Zgodnie z przepisami z 2016 r., pacjenci nie mogą kupować pąków konopi indyjskich, ale mają dostęp do preparatów, takich jak Dronabinol, Sativex lub różne oleje z konopi indyjskich.

Mimo to odpowiedź brzmi: NIE. Nie jest legalne podróżowanie do Turcji z medyczną marihuaną, ponieważ Turcja wciąż traktuje marihuanę jako nielegalną substancję. Turcja ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące narkotyków, a w przypadku posiadania lub handlu nimi grozi surowa kara, nawet dożywocie. W związku z tym, nie zaleca się próby przewozu medycznej marihuany do Turcji.

Egipt i prawo dotyczące legalności konopi

W Egipcie obowiązują restrykcyjne przepisy narkotykowe, które zakazują zarówno posiadania jak i spożywania marihuany. Mimo to, w praktyce, można spotkać na ulicach zarówno handlarzy jak i osoby palące marihuanę publicznie. Należy pamiętać, że przestrzeganie prawa w Egipcie jest bardzo ważne, a łamanie przepisów narkotykowych może grozić poważnymi konsekwencjami prawnymi, takimi jak kara więzienia czy grzywna.

Zatem nie można podróżować do Egiptu z medyczną marihuaną. Marihuana jest w Egipcie nielegalna, a przemyt i posiadanie narkotyków może skończyć się poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Jak sytuacja wygląda w USA ?

W 37 stanach USA medyczna marihuana jest legalna, jednak w większości przypadków jest dostępna jedynie na terenie danego stanu, na podstawie stanowej licencji. Przywiezienie medycznej marihuany z innego kraju do USA jest nielegalne i traktowane jako przestępstwo przez służby graniczne i celne, niezależnie od recepty. Osoby, które przywożą marihuanę, są narażone na odmowę wstępu do kraju oraz na inne konsekwencje prawne.

Turyści, którzy chcą skorzystać z medycznej marihuany w USA, mają możliwość uzyskania licencji zakupu. Na miejscu marihuana jest dostępna jedynie dla zarejestrowanych rezydentów danego stanu. Nawet w stanach, gdzie marihuana jest legalna do użytku rekreacyjnego, turystom nie wolno jej spożywać ani przywozić do kraju. W przypadku próby wprowadzenia marihuany do USA, służby celne i graniczne mogą podjąć środki karne i zdecydować o deportacji z kraju. Dlatego nawet w stanach, gdzie legalna jest medyczna i rekreacyjna marihuana, turystom sugeruje się nie próbowanie przywozić jej z zagranicy.

Co z wyjazdem na Kubę ?

Zgodnie z obowiązującym prawem na Kubie, marihuana, zarówno rekreacyjna jak i medyczna, jest nielegalna i za jej posiadanie grozi surowa kara.

Palenie marihuany na Kubie jest rzadkością. Niska jakość dostępnych na rynku narkotyków i ryzyko aresztowania stanowią poważne ograniczenia dla użytkowników. Warto zdawać sobie sprawę z restrykcyjnych przepisów i unikać narażania się na problemy z prawem. Jeśli pacjent potrzebuje medycznej marihuany podczas pobytu na Kubie, powinien skonsultować się z kubańskim lekarzem, aby uzyskać alternatywne leczenie.

Jak wygląda sytuacja z podróżowaniem z medyczną marihuaną do Japonii ?

Japońskie prawo od ponad 70 lat delegalizuje zarówno rekreacyjne, jak i medyczne zastosowanie marihuany. Twarde i represyjne przepisy wpływają na społeczną percepcję marihuany, która z kolei podtrzymuje surowe prawo. Przykłady przedstawione w dwóch studiach przypadków pokazują, jak w japońskim społeczeństwie postrzegają marihuanę. W Japonii obecnie marihuana medyczna jest nielegalna. W 2007 roku firma japońska Otsuka Pharmaceuticals udzieliła licencji na badania nad Sativex, jednak nie doprowadziło to do legalizacji leków z marihuaną w Japonii.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach np. Chiny, Indie czy Arabia Saudyjska, marihuana i inne substancje konopi są nielegalne. Przewóz takich substancji może skutkować surowymi konsekwencjami prawno-karnymi, włącznie z karą śmierci.

Podróżując z medyczną marihuaną poza granice UE, ważne jest zachowanie ostrożności i unikanie zachowań, które mogą przyciągnąć uwagę organów ścigania lub celników. Należy pamiętać, że przewóz nielegalnych substancji narkotycznych jest surowo karany w większości krajów na świecie. Podane dane obowiązują na dzień 01.03.2023