fbpx

Dlaczego medyczna marihuana nie jest legalna na całym świecie?

Konsumpcja marihuany to temat, który od lat budzi kontrowersje. Mimo potwierdzonych badaniami właściwości leczniczych, marihuana i jej prozdrowotne zastosowanie wciąż pozostaje nieakceptowane w wielu zakątkach świata. Wśród przypadków delegalizacji można wyliczyć takie państwa jak Węgry, Słowację czy Islandię. A nawet przeważającą część Azji i Afryki oraz niektóre stany USA. 

Skąd biorą się ograniczenia prawne i jakie czynniki mogłyby przyczynić się do legalizacji medycznej marihuany? W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad przyczynami stygmatyzacji osób poddających się terapii. Skoro lecznicze konopie już XVIII wieku były powszechnie stosowane w medycynie, dlaczego do dziś spotykamy się z utrudnionym procesem akceptacji medycznej marihuany w wielu miejscach na świecie?

Stereotypy na temat konopi

Wśród najczęściej przytaczanych przekonań na temat stosowania marihuany królują stereotypy dotyczące negatywnego wpływu na jakość życia jej użytkowników. Wśród domniemanych efektów ubocznych, oprócz ryzyka uzależnienia od THC, wymienia się między innymi osłabienie motywacji, pogorszenie sprawności fizycznej czy pogorszenie zdolności poznawczych. Na bazie badań przeprowadzonych w USA i Kanadzie stwierdzono, że racjonalne stosowanie konopi może przyczynić się do uzyskania odwrotnych efektów. Wśród badanych odnotowano doskonałe wyniki na polu zawodowym, dbałość o zdrowie oraz regularną aktywność fizyczną.

Medyczna marihuana oraz jej zamienniki

Jedną z przyczyn braku zaufania do produktów konopnych jest znajomość przypadków ich niewłaściwego zastosowania. W rzeczywistości niepożądane skutki stosowania konopi często związane są z zawartością domieszek nieznanego pochodzenia. Tego rodzaju sytuacje mogą mieć miejsce w przypadku pozyskiwania marihuany z nielegalnych źródeł, a tym samym od nieznanych producentów. 

Pacjenci poddający się terapii medyczną marihuaną zawsze znają źródło pochodzenia przepisanego produktu. Równie istotny jest sposób spożywania marihuany. Używając waporyzatora, pacjent zyskuje pewność, że w czasie terapii nie wytwarzają się związki o negatywnym wpływie na zdrowie. Stosowanie się do zaleceń lekarza i wybór standaryzowanego leku z apteki to jedyna gwarancja zachowania skuteczności i bezpiecznego przebiegu terapii.

Dostęp do wiedzy na temat marihuany

Pomimo wzrostu popularności medycznej marihuany, która jest dostępna w Polsce na receptę wystawioną przez lekarza, w naszym kraju nadal brakuje odpowiedniej edukacji w zakresie jej stosowania. Sytuacja wygląda podobnie poza granicami naszego państwa. Dostęp do badań dotyczących skuteczności terapii konopnej jest powszechny. Mimo to wiele mediów i platform społecznościowych wciąż blokuje treści zawierające informacje na temat medycznej marihuany. Traktując je na równi z materiałami promującymi rekreacyjne stosowanie tej rośliny. W środowisku medycznym konopie niewątpliwie zyskują na znaczeniu, jednak do dziś nie poświęcono im wystarczającej uwagi. W związku z tym, zarówno w świecie online, jak również offline, do tej pory nie powstało miejsce w pełni odpowiadające na potrzeby osób poszukujących bezpłatnej i przystępnej wiedzy na temat terapii konopnej.

Marihuana a różnice kulturowe

Podczas gdy dekryminalizacja marihuany obowiązuje już z powodzeniem w kilku krajach Europy, wiele państw na świecie do dziś nie może przekonać się do medycznego stosowania konopi. W licznych przypadkach wynika to z głęboko zakorzenionych przekonań, a także jest efektem wieloletniego zmagania się z problemem handlu narkotykami. Z tego powodu wiele państw Azji i Afryki od lat zajmuje stanowisko zgodne z polityką antynarkotykową. Traktując konopie jako potencjalne źródło zagrożenia. Należy mieć nadzieję, że wraz ze wzrostem międzynarodowej świadomości na temat stosowania medycznej marihuany, rzetelna wiedza pozwoli przyjrzeć się sprawie jej legalizacji z innej perspektywy.

Podsumowując, jedną z głównych przyczyn ambiwalentnego podejścia do leczenia medyczną marihuaną jest niedostateczny dostęp do wiedzy na temat jej działania. Promowanie zdrowotnych właściwości konopi oraz walka z utartymi stereotypami może stopniowo przyczyniać się do zmiany obecnych uwarunkowań prawnych. Niezależnie od sytuacji polityczno-społecznej, odpowiednia edukacja stanowi klucz do zrozumienia zasadności wprowadzenia medycznej marihuany do szerszego użytku.

Źródła:  Hasse, J. (2021). Study Shows Cannabis Consumers Are Successful, Motivated, Health-Conscious: Snoop Dogg Weighs In. Forbes [https://www.forbes.com/sites/javierhasse/2021/08/11/study-shows-cannabis-consumers-are-successful-motivated-health-conscious-snoop-dogg-weighs-in/?sh=4d496e641233]

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *